Adolf Loos "Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane"

Wielu powtarza “ornament to zbrodnia”, wielu powołuje się na Loosa, ale prawie nikt go nie czytał. Pierwsza polska publikacja wyboru esejów architekta i publicysty wypełnia dotkliwie odczuwalną lukę. Oryginalne, prowokacyjne eseje żarliwego krytyka eklektycznej stylistyki przełomu wieków położyły fundament pod modernistyczny przewrót w architekturze i choć często dotyczą wydarzeń sprzed około stu lat, brzmią dziś bardzo aktualnie: wezwanie do kierowania się rzeczywistymi potrzebami, a nie powierzchownymi aspiracjami, eksponowania natury materiałów i technologii, ekonomicznego i celowego podejścia do architektury.
Edycja Centrum Architektury obejmuje 30 najciekawszych tekstów dotyczących nie tylko wąsko pojmowanej architektury, ale także projektowania wnętrz i przedmiotów codziennego użytku, stylu życia oraz etyki i odpowiedzialności projektantów wobec swoich odbiorców.
Książka ukazała się w serii wydawniczej Fundamenty, w której publikujemy najważniejsze teksty dotyczące architektury, nie tłumaczone dotychczas na język polski lub nie wznawiane od dłuższego czasu.

Adolf Loos, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane
Premiera: 28 listopada 2013, BWA Galeria Miejska w Tarnowie

Tłumaczenie: dr Agnieszka Stępnikowska-Berns
Redakcja merytoryczna, prowadzenie: dr Szymon Piotr Kubiak
Redakcja merytoryczna, posłowie: Agnieszka Gryska
Wstęp: Dorota Leśniak-Rychlak
Projekt graficzny: Kuba Sowiński (Szeryfy)
Koordynacja projektu: Aleksandra Stępnikowska
Dystrybucja: Fundacja Bęc Zmiana

Książka została wydana przez Centrum Architektury i BWA Galerię Miejską w Tarnowie
Projekt został dofinansowany przez Austriackie Forum Kultury
Współorganizatorem premiery książki w BWA Galerii Miejskiej w Tarnowie było Czeskie Centrum Kultury w Warszawie.