Adres Centrum Architektury

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmienił się nasz adres do dokumentów księgowych. Odtąd będzie taki sam, jak adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Architektury
ul. Długa 44/50 bud. D, lok. 203
00-241 Warszawa